Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Koji je peti dan u tjednu? a) petak b) subota c) četvrtak d) nedjelja e) utorak f) srijeda 2) Ako je danas srijeda, koji dan će biti sutra? a) petak b) četvrtak c) subota d) ponedjeljak e) nedjelja f) utorak 3) Ako je sutra ponedjeljak, koji dan je bio jučer? a) nedjelja b) utorak c) srijeda d) petak e) subota f) četvrtak 4) Ako je jučer bio utorak, koji dan će biti prekosutra? a) četvrtak b) srijeda c) ponedjeljak d) petak e) subota f) nedjelja 5) Ako je sutra nedjelja, koji dan je bio prekjučer? a) petak b) subota c) četvrtak d) ponedjeljak e) utorak f) srijeda 6) Ako je danas ponedjeljak, koji dan će biti prekosutra? a) utorak b) ponedjeljak c) četvrtak d) srijeda e) petak f) subota 7) Ako je prekosutra četvrtak, koji je dan danas? a) utorak b) srijeda c) petak d) nedjelja e) subota f) ponedjeljak 8) Ako je jučer bila subota, koji dan će biti prekosutra? a) nedjelja b) petak c) subota d) srijeda e) ponedjeljak f) utorak

Dani u tjednu, V.Mušnjak

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо