nauseous, fever, headache, stomach ache, toothache, muscule pain, bruise, cut, sunburn, mosquito bite.

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?