get up, seven o'clock, have breakfast, clean my teeth, go to school,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?