have: I, We, They, You, Mum and dad, My friends, Patty and Tag, has: He, She, It, Sally, Dad, Trumpet, Tag,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?