Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Ch a) b) c) d) e) f) 2) s a) b) c) d) e) f) 3) ch a) b) c) d) e) f) 4) s a) b) c) d) e) f) 5) ch a) b) c) d) e) f) 6) s a) b) c) d) e) f) 7) ch a) b) c) d) e) f) 8) s a) b) c) d) e) f) 9) ch a) b) c) d) e) f) 10) s a) b) c) d) e) f)

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо