1) монт __ р a) йо b) ьо 2) __ ника a) йо b) ьо 3) __ д a) йо b) ьо 4) фриз __ р a) йо b) ьо 5) трен __ р a) йо b) ьо 6) кънк __ р a) йо b) ьо 7) __ га a) йо b) ьо 8) асанс__р  a) йо b) ьо 9) г __ л a) йо b) ьо 10) танц __ р a) йо b) ьо 11) бул __ н a) ьо b) йо 12) ма __ неза a) йо b) ьо 13) шоф __ р a) йо b) ьо 14) __ рдан a) Йо b) ьо 15) __ ана a) Йо b) ьо 16) ма __р a) йо b) ьо

Изберете йо или ьо

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?