Вярно: Мими е ученичка., Купи ли хляб?, Ох, боли ме зъб!, Слушай в час!, Грешно: Мими е ученичка?, Купи ли хляб., Ох, боли ме зъб., Слушай в час?,

Видове изречения

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?