know, find, choose, go, be, write, understand, get, have, hear, bring, tell, give, break, drive, eat, send, sell, put, wear, cut, fall, feel, speak, read, leave, keep, think, teach, take, become, keep, begin, let, see, build, pay, run, mean.

Irregular verbs

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?