Define segmentation, Identify the 4 bases of segmentation, Outline Demographic segmentation, Outline Psychographic segmentation, Outline Geographic segmentation, Give two benefits of segmentation.

Тема

Опции

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?