mother - father, sister - brother, grandma - grandpa, aunt - uncle, cousin - cousin, daughter - son,

Junior 1 - family members

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?