bleu, blanc, rouge, orange, rose, vert, jaune, noir, gris, violet,

Year 1 - Colour word recognition (french)

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?