1) Как се пише правилно думата от картинката? a) мет b) мед 2) Коя дума е разделена ГРЕШНО на срички? a) во - ден b) кос-те-нур-ка c) ча-сов-ник d) тем-пе-ра-ту-ра e) кра - ста-ви-ца 3) Противоположната дума на студен е ....? a) мразовит b) топъл c) чай d) висок 4) Как се пише правилно думата от картинката? a) боб b) боп 5) В кое изречение има правописна грешка? a) Мама има малко бебче. b) Намерих едно лефче. c) Пред нас се откри красива гледка. d) Генчо Станчев Негецов е истинското име на Ран Босилек. 6) Кое пролетно цвете е написано с правописна грешка? a) кокиче b) глухарче c) кукуряк d) нарциз e) зюмбюл f) момина сълза 7) В кое изречение има грешка? a) Пламена и Георги са от Варна. b) Хан Аспарух е основал българската държава. c) Най - високият връх в България е Мусала. d) Столицата на България е софия. 8) Кое име е написано ГРЕШНО? a) Йордан b) Пейо c) Панайот d) Косьо e) Колйо 9) Коя дума НЕ е проверка на ориз? a) ориза b) оризова c) оризче 10) Къде е правилно разделена на срички думата ЛЯСТОВИЦА? a) ля - сто - ви-ца b) ляс - тов- ица c) ля - стов - ица d) ляс -то-ви-ца 11) Кое от имената на приказните герои е записано грешно? a) Косе Босе b) Шаро c) Охльо Бохльо d) Жабурана e) кумчо Вълчо f) Щъркелан 12) Къде имаме изречение? a) през пролетта кипи усилен труд b) засяват, разсад, и, семена c) Хората се грижат за цветни градинки d) Пастирите изкарват животните на паша. 13) В кое изречение има грешка? a) Трифон обича супа със зеленчуци. b) Майката на Катя е сготвила свинско със зеле. c) Похапвам мекичка със мед. d) Старая се да пиша красиво с химикалка. 14) Кое от имената не е на приказен герой? a) Пепеляшка b) Хитър Петър c) Лисана d) Калина Малина 15) Кой е на снимката ? a) Петко Р. Славейков b) Иван Вазов c) Ран Босилек d) Елин Пелин 16) В кое изречение ИМА грешка? a) В гората живеят дивите животни. b) Във Варна лятото е най-хубаво. c) Имаме сладолед в фризера. d) Сложих букета от рози във вазата. 17) Коя от думите е с 4 срички? a) мечка b) папагал c) щъркел d) антилопа

УПРАЖНЕНИЕ по български език

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?