was: I, She, He, My mum, Anna, My friend, It, were: You, They, We, My mum and dad, My friends, Anna and Sam, The children,

FH3 L19 was/were (group sort)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?