I was at the park., The girls weren't sad., My mum was hot., The boy wasn't hungry., The birds were hungry., The baby wasn't thirsty., It was hot and sunny., It wasn't cold..

FH3 L19 was/were sentences

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?