1) מהי תקשורת מילולית? a) תקשורת הייחודית רק לבעלי החיים b) תקשורת בה מעבירים מידע באמצעות מילים c) תקשורת בה מעבירים מידע רק באמצעות הדיבור d) תשורת הייחודית גם לבני האדם וגם לבע"ח 2) מהי תקשורת בלתי מילולית? a) דרך בה יצורים חיים מעבירים מידע ללא שימוש במיליםים b) דרך בה יצורים חיים מעבירים מידע עם שימוש במילים c) משמשת רק את בני האדם d) משמשת רק את בעלי החיים 3) תקשורת ויזאולית \ חזותית היא: a) תקשורת בה מעבירים מידע ממנגנון הראייה b) תקשורת בה מקבלים מידע ממנגנון הראייה c) תקשורת בה מעבירים מידע באמצעות הקול d) תקשורת בה מעבירים מידע באמצעות הגוף 4) ראיית הצבע של בני האדם היא? a) אולטרה סגול b) אנפרא אדום c) שלושה קולטני צבע- אדום כחול וירוק d) ארבעה קולטני צבע- כתום, שחור, לבן וצהוב 5) תקשורת שמיעתית זו תקשורת הנעשית באמצעות? a) ריח b) צלילים וקולות c) קולות d) צלילים 6) מהם מטרות התקשורת הקולית אצל בע"ח? a) רבייה , אזהרה ונשימה b) טריטוריה, אזהרה, רגישות לגירויים c) רבייה, מזון, הפרשה d) אזהרה, מזון, חיזור 7) תחומי השמע אצל היצורים החיים (לא בני אדם) מתבססים על ? a) אינפרה ואולטרה סאונד b) עשרים עד עשרים אלף יחידות הרץ c) רק אינפרה סאונד d) רק אולטרה סאונד 8) בתקשורת הכימית מועברים ? a) רק ריחות b) תרכובות וחומרים כימיים c) רק פורומונים d) רק קולות 9) לחץ על המשפט שמדגים תקשורת באמצעות מגע ותנועות a) אריות המסמנים טריטוריה באמצעות חותם הריח b) חתול המשפשף את חלק מגופו בעץ c) נמלים המפרישים פורומונים d) קופים המסרקים ומנקים אחד את השני

תקשורת בין יצורים חיים

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?