small - big , hard - soft, sour - sweet, young - old, short - long, slow - quick, dirty - clean, empty - full, quiet - noise, open - close, sad - happy, light - dark, expensive - cheap, ugly - beautiful,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?