gets up, has breakfast, goes, does, homework, swims, brushes.

FH2 Fun Grammar Present Simple (she)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?