Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: fix, big, dim, Jim, sip, fig, bit, rid, lit, bin, Incorrect: nap, dot, mad, lot, pat, ham, bop, fan, mat, cot,

Short i Whack-a-mole

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо