2x7 - 14, 3x3 - 9, 4x4 - 16, 2x5 - 10, 2x4 - 8, 2x6 - 12, 3x7 - 21, 3x5 - 15, 4x5 - 20, 4x8 - 32, 2x2 - 4, 4x9 - 36,

multiplication game for grade 1&2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?