____ приземи ____. ____ препускаше по ____. ____ се движи към ____.

Членуване на съществителните имена

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?