Hard - Soft, Rough - Smooth, Flexible - Rigid, Strong - Fragile, Waterproof - Absorbent,

materials opposites

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?