1) Zaznacz miejsce w którym nie dzieje się akcja książki. a) Włochy b) Marittima c) Londyn 2) W jaki sposób pies znalazł się u zawiadowcy stacji? a) Dzieci kupiły go na targu b) Przyjechał na stację pociągiem. c) Dostał go od wuja z Sycylii. 3) Dlaczego pies otrzymał imię Lampo? a) Imię zostało wybrane przypadkowo. b) Ponieważ przy obroży miał zawieszoną małą latarkę. c) Z powodu pręgi na grzbiecie, która przypominała błyskawicę. 4) Dlaczego Lampo był taki niezwykły? a) Ponieważ znał wiele cyrkowych sztuczek. b) Ponieważ sam potrafił podróżować pociągiem. c) Ponieważ umiał aportować i służyć. 5) Zaznacz zdanie fałszywe. a) O Lampo pisano wielokrotnie we włoskich gazetach. b) Zawiadowca stacji zaopiekował się Lampo. c) Lampo zamieszkał wraz z rodziną zawiadowcy w Piombino. 6) Jakim bohaterskim czynem wykazał się Lampo? a) Przepłynął wpław Morze Jońskie. b) Uratował córkę zawiadowcy przed śmiercią pod kołami pociągu. c) Uratował zawiadowcę stacji przed utratą pracy.

Quiz - O psie, który jeździł koleją

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?