She's reading a book., He's sleeping., He's playing a game., It's hiding.(She's hiding.), He's writing., She's doing her homework.,

FH2 L21 AB p.73 ex.3

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?