1) студен a) красив b) топъл c) мъдър d) добър 2) красив a) сух b) остър c) грозен d) лош 3) млад a) голям b) нисък c) студен d) стар 4) остър a) мек b) лек c) грапав d) тъп 5) къс a) висок b) малък c) дълъг d) голям 6) светъл a) добър b) тъмен c) здрав d) грапав 7) болен a) мокър b) здрав c) красив d) къс 8) тежък a) твърд b) лек c) мек d) топъл 9) мек a) сух b) тъп c) твърд d) стар 10) умен a) тъп b) глупав c) остър d) тъмен

Коя е обратната по значение дума?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?