Създаване на по-добри уроци по-бързо
Closed Syllable: glass, shell, frog, on, jump, Open Syllable: go, cry, a, I, fly, Vowel - Consonant - e (VCe) Syllable: bike, snake, flute, Pete, broke,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо