WW 2 6.2 WB p. 68 ex.5

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?