I wash my face, I brush my teeth, I play football, I have lunch, I go to school, I have a shower, I watch TV, I go to bed, I get up, I have dinner, I go home, I do my homework.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?