1) Январь a) January b) June c) August 2) Февраль a) January b) December c) November d) February 3) Март a) March b) May c) November 4) Апрель a) June b) August c) April 5) Май a) August b) May c) March 6) Июнь a) January b) July c) June 7) Июль a) July b) June c) January 8) Август a) October b) April c) August 9) Сентябрь a) September b) January c) November 10) Октябрь a) December b) October c) September 11) Ноябрь a) November b) October c) September 12) Декабрь a) January b) December c) February

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?