1) Choose the ICE CREAM a) b) c) d) 2) Choose the BREAD a) b) c) d) 3) Choose the SALAD a) b) c) d) 4) Choose the POP CORN a) b) c) d) 5) Choose the NOODLES a) b) c) d) 6) Choose the CHICKEN a) b) c) d) 7) Choose the MILK a) b) c) d) 8) Choose the CHIPS a) b) c) d) 9) Choose the RICE a) b) c) d) 10) Choose the SAUSAGES a) b) c) d) 11) Choose the FISH a) b) c) d) 12) Choose the CHEESE a) b) c) d) 13) Choose the EGGS a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?