Създаване на по-добри уроци по-бързо
SAW, WHAT, WHO, THIS, SAID, EGG, SHE, HE,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо