Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: 轻而易举, 来势汹汹, 呼朋唤友, 记忆犹新, 难以忘怀, Incorrect: 乱七八糟, 高朋满座, 一干二净, 人山人海, 触目惊心, 见义勇为, 丢三落四, 争先恐后,

四年级华文成语

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо