Създаване на по-добри уроци по-бързо
Sübhâneke Allâhümme Ve bi hamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük Ve celle senâük Ve lâ ilâhe ğayruk.

4-1 Sübhaneke Duası

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо