Създаване на по-добри уроци по-бързо
3 + 4 = - TUJUH, 5 +7 = - DUA BELAS, SATU TAMBAH LIMA SAMA DENGAN? - 6, 8 + 2 = - SEPULUH, 9 + 7 = - ENAM BELAS, EMPAT TAMBAH 1 SAMADENGAN? - 5,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо