petal, anther, filament, sepal, stem, ovary, ovule, stigma, style.

Labelling a Flower

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?