I've got a mother., I've got a father., I've got a sister., I've got a ball., I've got a guitar., I've got four pens., I've got five pencils., I've got one bag., I've got one sister., I've got a black pen..

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?