1) lair 2) heir 3) care  4) dare 5) tear 6) fair   7) bare 8) their   9) pair 10) there 11) pear 12) bear

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?