1) would 2) pull 3) book 4) should 5) took 6) cook 7) push 8) full 9) foot  10) hood 11) bush 12) cushion

alternative spellings – oo phoneme (short)

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?