1) meat 2) read 3) these 4) even 5) extreme 6) quickly 7) happy 8) chief 9) shield 10) key 11) donkey 12) money

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?