1) low  2) blow  3) show 4) toe  5) Joe  6) goes 7) bone  8) phone  9) those 10) load 11) goat 12) road

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?