1) Слон a) Балон b) Тигър c) Слънце 2) Яйце a) Кокошка b) Ябълка c) Сърце 3) Кола a) Автобус b) Пола c) Чаша 4) Крушка a) Круши b) Пушка c) Къща 5) Пейка a) Печка b) Лейка c) Стол

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?