I ____ writing. He ____ eating. We ____ playing basketball. You ____ sleeping. I ____ having a shower.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?