1) special 2) official 3) artificial 4) station 5) patience 6) mention 7) sure 8) sugar 9) mission 10) chef 11) Charlotte 12) machine

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?