1) treasure 2) measure 3) pleasure 4) leisure 5) vision 6) television 7) visual 8) unusual 9) casual

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?