1) click an example of primary research ? a) internet b) focus group c) testing d) business data 2) researching data about other business is an example of what ? a) secondary research b) primary research

market research

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?