ждрело - дълбоко всечена речна долина, лонгозни гори - гори с влаголюбива растителност, праг - изпъкнала форма, разделяща две котловини, рид - хълм или част от планина, пролом - дълбоко врязана долина в планините, образувана от река,

Форми на релефа

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?