Вярно: Най-висок връх в Западна Стара планина е връх Миджур, Най-дългата река в България е Искър, Най-източната точка на България е н. Шабла., Най-дългара пещера в България е Духлата., Стара планина е прорязана от р. Искър и р. Луда Камчия, Дунавската равнина е разположена в северната част на България., Най-висок връх в Средна гора е връх Богдан., Фалшиви: Най-ниският връх в Източна Стара планина е връх Българка, Най-пълноводната река в България е Янтра., Най-западната точна на България е връх Вейката., Най-дългата пещера в България е Снежанка., Стара планина е прозязана от р. Марица., Дунавската равнина е разположена в южната част на България., Първенец на Витоша е връх Ком.,

Най-най-най в природата на България

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?