Създаване на по-добри уроци по-бързо
wyrazy pisane z przedrostkiem s-: chrupać, toczyć, paść, pisać, kleić, chłodzić, wyrazy pisane z przedrostkiem z-: hańbić, giąć, szyć, sadzić, robić, lepić, wyrazy pisane z przedrostkiem ś-: ciąć, ciskać, ciosać, cierpieć,

Pisownia z-, s-, ś-

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо