1) wedding a) b) c) d) 2) bride a) b) c) d) 3) invitation a) b) c) d) 4) wedding cake a) b) c) d) 5) guests a) b) c) d) 6) band a) b) c) d) 7) bouquet a) b) c) d) 8) photographer a) b) c) d) 9) dance floor a) b) c) d) 10) wedding rings a) b) c) d)

Wedding day - QUIZ

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?