Ash cloud, Magma chamber, Lava flow, Conduit, Main vent, Crater, Secondary vent, Layers of rock, Volcanic bombs, Built-up layers of lava and ash.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?