I swim in the sea, I eat an ice cream, I go to the beach by car, I'm wearing a blue t-shirt, I go to London by bus, I go to Paris by plane, It's a sunny day, It's raining, I'm wearing a red baseball cap, I'm wearing sunglasses, I put on sun cream, I go to the beach by bike.

My Day at the beach - French

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?